Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
Thư thầy trò
Con chào thầy ạ, Nhận email của thầy đã lâu, con đã đọc lại nhiều lần, và cả email “Con đường nào cho cuộc đời” của bạn PH thầy có gửi cho, nhưng trong con còn nhiều rối rắm chưa định hình rõ ràng, … khi con nghĩ đến lời thầy, đến những tâm tư […]
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved