Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Này các Tỳ Khưu, phải dè chừng tội lỗi. Dù tội lỗi chỉ nhỏ bằng chồi cây đa, nó cũng có thể trở nên rất tàn khốc.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Người thượng lưu
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved