Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Làm sao tôi có thể bất mãn với cuộc đời mình, làm sao tôi có thể phàn nàn rằng cuộc đời là vô nghĩa? Cuộc đời quá đẹp, đầy những điều kỳ diệu. Khi tôi chết, tôi muốn chết với lòng tri ân trong trái tim, không phải với sự cay đắng trong lòng.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Chấp nhận chính mình
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved