Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Nếu bạn thất vọng vì thấy mình vẫn còn thích nghe nhạc thì tức là bạn đang đòi hỏi ở mình quá nhiều, đang mong đợi quá nhiều. Song nếu bạn nhìn cái tâm thích đó và quan sát nó một cách bình thản, chỉ khi đó bạn mới thấy được nó như nó đang là.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Chấp nhận chính mình
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved