Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Một vị thánh A-la-hán sống không so sánh mình với người khác. Những người khác không thể làm được điều đó. Chắc chắn cuộc đời sẽ bình an hơn rất nhiều nếu chúng ta không so sánh “có và không”. Nhưng khi đó cách sống của chúng ta sẽ phải rất khác biệt so với cách chúng ta đang sống bây giờ.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Trân trọng
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved