Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Con người ta luôn cảm thấy trống rỗng và vô ích. Để che đậy điều đó, họ tìm mọi cách làm cho mình thật bận rộn. Họ cảm thấy mình quan trọng khi bận rộn.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Hay biết thụ động
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved