Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Kẻ biết lượng sức tài mình có,

Biết e dè khi tỏ lời ra,

Sống tròn bổn phận đời ta,

Bao nhiêu cừu địch cũng là thắng thôi.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Tự kỷ luật
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved