Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Khi nghĩ về cuộc đời, chúng ta nên nghĩ nhiều hơn đến phẩm chất của tâm. Nếu tôi phải đánh giá cuộc đời của một người nào đó, tôi sẽ đánh giá họ bằng chính trạng thái tâm của họ.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Thế nào là quyết định đúng
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved