Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Việc đáng làm, không làm,

Không đáng làm, lại làm,

Người ngạo mạn, phóng dật,

Lậu hoặc ắt tăng trưởng.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Cuộc sống là để sử dụng
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved