Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Khi hành thiền thì bất cứ điều gì diễn ra trong hiện tại cũng đều là đề mục thiền của bạn; không phải là điều xảy ra trước hoặc sau đó.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Người thượng lưu
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved