Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Cần phải có những trải nghiệm đau đớn trong cuộc đời, bởi vì nếu không có đau khổ thì chúng ta sẽ không học hỏi và trưởng thành lên được.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Chánh niệm sâu sắc
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved