Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Chánh niệm đem đến cho bạn một trạng thái tâm xả, một nội tâm quân bình, khiến bạn trở nên trầm tĩnh và xả ly. Xả ly không có nghĩa là bạn bàng quan với mọi thứ. Xả ly nghĩa là không ngã mạn, tự cao, không nhìn nhận sự việc dưới góc độ cá nhân và không bị dính chấp vào kết quả.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Cô đơn
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved