Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Nếu mọi việc xảy ra đều được ghi nhận thì mọi khó khăn sẽ biến mất. Khi vui, chớ có bám víu vào cái vui ấy. Khi buồn cũng đừng hòa mình vào nỗi buồn đó. Bất cứ điều gì đến cũng đừng lo âu, chỉ ghi nhận nó đến vậy thôi.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Những hiểu biết sai về thiền
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved