Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Hãy suy nghĩ về quá khứ để mà rút ra những bài học có ích cho mình và sử dụng nó. Nhưng chớ mải mê suy nghĩ quá nhiều và tự làm cho mình buồn khổ; bạn sẽ trở nên buồn khổ đến mức không thể làm được bất cứ điều gì lợi ích được nữa. Bạn chỉ phí phạm thời gian và năng lượng mà thôi.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Cú huých cho cuộc đời
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved