Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Hãy tử tế với mọi người nhưng đừng cố làm vừa lòng họ. Đừng làm một thiên thần. Làm một con người nhã nhặn đã đủ khó khăn lắm rồi. Quá tốt có thể sẽ có kết cục quá cay đắng.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Hay biết thụ động
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved