Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Dù tâm đòi hỏi bất cứ điều gì cũng đừng chiều theo nó, đừng theo đuôi nó. Người nào chạy theo cái tâm là chạy theo những sở thích, ham muốn, người đó chưa thực sự tu tập.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Cung kính Pháp
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved