Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Một người bạn nói với tôi rằng: “Sư là người rất tài hoa”, nhưng tôi không muốn làm nô lệ cho cái tài hoa ấy của mình. Tôi tự hạn chế bản thân mình, mặc dù tôi có thể làm được rất nhiều thứ. Tôi đã từng làm rất nhiều thứ trong những kiếp trước của mình. Tuy nhiên, trong kiếp này, tôi sẽ chỉ học cách sống thật ý nghĩa mà thôi; tôi sẽ học hiểu về ý nghĩa của cuộc đời.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Việc quan trọng
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved