Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Hãy xem xét cách các tình cảm, cảm xúc đến và đi như thế nào, các suy nghĩ đến và đi ra sao. Đừng dính mắc vào bất cứ thứ gì, chỉ cần chánh niệm về bất cứ những gì mình nhận biết. Đây chính là con đường đi tới chân lý của Đức Phật.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Người trí và kẻ ngu
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved