Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

“Đủ tự tin và mạnh mẽ để không tranh đấu, hơn thua với người”. Tôi thích điều đó.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Gợi ý định hướng
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved