Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Bai cõi lầm mê tâm tịch tịch,

Một đời sanh tử tánh thường như,

Sớm mai thấy nụ hoa hồng nở,

Nhẹ gót trần sa mộng tỉnh rồi.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Tiết kiệm năng lượng
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved