Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Chánh niệm giống như sợi dây an toàn giúp ta tránh né những hành động bất thiện. Chánh niệm cho chúng ta thời gian, thời gian cho chúng ta được lựa chọn hành động.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Tìm hứng thú thực hành
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved