Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Người tìm cầu giác ngộ không từ chối những gì thích hợp, nhưng không chiều theo những đòi hỏi quá đáng, không nhận quá nhu cầu mình cần.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Giá trị gia tăng
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved