Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage

Đừng dính mắc với ai,

Yêu phải xa là khổ,

Những ai không yêu ghét,

Không thể có buộc ràng.

Bài pháp hôm nay
   
Tải về máy
• Mối quan hệ giữa con người với con người trong thời đại công nghệ - Thiền sư Saydaw U Jotika
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved