Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
Hỏi đáp
Hỏi:  Làm cách nào để vượt qua dễ duôi? Đáp: Dễ duôi là một chướng ngại lớn nhất trên đường tu tập, cũng như trong sự rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống của một con người bình thường. Dễ duôi là hành động theo bản năng, theo bất cứ đòi hỏi nào của tham […]
Hỏi: Làm thế nào để phân biệt giữa sự kháng cự đòi hỏi của tham, sân, si (dễ duôi) và mất tự nhiên, ép mình?   Đáp:  Cái “tự nhiên” mọi người hiểu đều là thuận theo ý muốn của phiền não, vì lúc đó nó mạnh nhất. Thuận theo cái động lực đang mạnh […]
Hỏi: …Thưa Thầy, có một điều con cứ băn khoăn mãi không biết có nên chia sẻ với Thầy không? Vì đó là việc cá nhân con, con hiểu rồi dần dần con cũng sẽ chánh niệm và sống trong hiện tại được thôi, nhưng dạo gần đây nó cứ bám đuổi con mãi, ban […]
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved