Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
 
Giọng đọc Ngọc Bảo
Giai đoạn tu tập khó khăn (Thư nói) - Giọng đọc: Ngọc Bảo


Tải về máy

 
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved