Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
 
Thư nói
Định nghĩa chánh niệm (Thư nói)


Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save Link as...)

 
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved