Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
 
Sách nói
Đức Phật và Phật Pháp - Đại Đức Narada

Nguyên bản: The Buddha and His Teaching

Tác giả: Đại Đức Narada

Dịch giả: Phạm Kim Khánh

(Bài lấy từ trang của Pháp Âm Nguyên Thủy) 
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved