Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
 
Thiền & cuộc sống
Private: Chỉ cần vượt qua được “lời nguyền”, những người hướng nội sẽ là những người tuyệt vời nhất.

Sorry you have no rights to view this entry! 
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved