Chúng ta tưởng mình đã thoát khỏi đau khổ, nhưng thực ra không phải vậy, chúng ta chỉ dính mắc vào hạnh phúc. Nếu dính mắc vào hạnh phúc, ta lại đau khổ lần nữa. Sự thực là vậy, nhưng chúng ta thường nghĩ ngược lại.