Một bông hoa tỏa hương chẳng hề bận tâm ai sẽ đến ngửi, ai sẽ quay đi. Tình thương cũng là như thế.