Khi thực hành pháp, giữ gìn 5 giới, thực hành tâm từ, tâm bi, thiền vipassana, thiền tứ niệm xứ hay thiền chánh niệm ( 3 tên gọi khác nhau nhưng đều chỉ 1 loại thiền) bạn nuôi lớn sự bình an, tĩnh lặng và hạnh phúc trong mình. Khi hạnh phúc bình an, tĩnh lặng, bạn trở nên yêu thương hơn, rộng rãi, hào phóng hơn. Bạn cảm thấy hạnh phúc là mình đang sống. Bạn trân quý từng giây phút mình sống trên đời.