Thông báo: Lễ dâng y tại Rừng thiền tổ chức vào

  8h30 sáng chủ nhật, ngày 26 tháng 11 năm 2017 

Sau nghi thức dâng y, Chư tăng sẽ khất thực ở Rừng thiền

Đừng bao giờ nghe theo thầy một cách mù quáng, ngay cả với tôi cũng vậy. Đức Phật không khuyến khích mọi người theo lời Ngài một cách mù quáng.