Tâm trí nào nỗ lực, tự khép vào kỷ luật để đạt được một cứu cánh không thể hiểu được chân lý. Bởi vì cứu cánh chỉ là phóng ảnh của chính nó, và theo đuổi phóng ảnh, dù cao quý đến đâu, cũng chỉ là một hình thức tự sùng bái mình.