Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
 
Thiền & cuộc sống
Cuộc đời không đến mức quá nghiêm túc

Cuộc đời không đến mức quá nghiêm túc để ta đau lòng vì nó. Có lẽ chính vì vậy mà lúc nào Đức Phật cũng tủm tỉm cười. 
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved