Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
 
Yangon-BurmaTin tức khác

 
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved