Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
 
Các bài thuyết pháp khác của Sư Tâm Pháp
Trình pháp


Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save Link as...)

 
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved