Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
 
Các bài thuyết pháp khác của Sư Tâm Pháp
Thời pháp lễ dâng y tại Myanmar


Tải về máy

 
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved