Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
 
Hướng dẫn thiền kết hợp nhiều tư thế
Thiền nằm và ngồi tổng hợp


Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save Link as...)

 
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved