Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
 
Hướng dẫn thiền kết hợp nhiều tư thế
Thiền đứng, nằm, ngồi 60 phút


Tải về máy

 
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved