Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
 
Hướng dẫn đứng thiền
Thiền đứng 10 phút


Tải về máy

 
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved