Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
 
Giọng đọc Tố Anh
Chánh niệm chỉ là phương tiện (Thư nói) - Tố Anh


Tải về máy

 
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved