Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
 
Thiền sư Sayadaw U Jotika thuyết pháp
Bài pháp ngắn về Chánh Niệm - Thiền sư Saydaw U Jotika


Tải về máy

 
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved