Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
 
Các bài viết giáo lý
Tất cả những gì bạn cần là sự tỉnh thức với tâm từ ái - TS Ajahn Brahm

Kindfulness” là danh từ mới do Ajahn Brahm đặt ra để chỉ “mindful” nghĩa là “sati”, tỉnh thức (hay thường được gọi là chánh niệm) với “kindness”- tâm từ ái. Ajahn luôn luôn nhấn mạnh rằng chỉ chánh niệm không thôi chưa đủ mà chúng ta cần phải thêm vào đó cái “nguyên tố kỳ diệu của tâm từ ái”.

tatCaNhungGiBanLamLaSuTinhThuc

 

Tải về máy


 
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved