Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
 
Sách nói
Sức mạnh của chánh niệm - TS Nyanaponika

Nguyên tác: THE POWER OF MINDFULNESS

Đại trưởng lão Thiền sư Nyanaponika

Sư Tâm Pháp dịch Việt 
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved