Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
 
Đọc và suy ngẫm
Người hướng nội dễ thành công

So với người hướng ngoại,người hướng nội thường ít nổi bật và đôi khi bị đánh giá thấp hơn bởi sự trầm tư, ít nói. Tuy nhiên, họ lại sở hữu những nét tính cách đặc biệt tạo nên “thương hiệu” riêng giúp họ thành công.

 


 
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved