Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
 
Ngài Sayadaw U Jotika tại rừng thiền 2014

Sorry you have no rights to view this entry!



Tin tức khác

 
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved