Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
 
Sách nói
Mặt hồ tĩnh lặng - TS Ajahn Chah

Nguyên Bản: A still forest pool – The insight meditation of Ajahn Chah
Tác giả: Jack Kornfield và Paul Breiter
Dịch giả: Thiền Sư Khánh Hỷ
Người đọc: cô Diệu Nghiêm 
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved