Rừng thiền Núi Sương
Misty Mountain Forest Meditation Hermitage
 
Thiền & cuộc sống
Có hai thứ - Không ai được phép quên- Lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Có hai thứ !

1- Có 2 thứ mà bạn nên tiết kiệm: sức khoẻ, lời hứa.
2- Có 2 thứ bạn phải cho đi: tri thức, lòng tốt.
3- Có 2 thứ bạn phải thay đổi: bản thân, nhận thức.
4- Có 2 thứ bạn phải giữ gìn: niềm tin, nhân cách.
5- Có 2 thứ bạn phải trân trọg: gia đình, hiện tại.
6- Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện: lao động, chịu trách nhiệm việc mình làm.
7- Có 2 thứ bạn phải lãng quên: đau thương, hận thù.
8 – Có 2 thứ bạn phải khắc ghi: công ơn cha mẹ, sự giúp đỡ của người khác.
9 – Có 2 thứ buộc bạn phải có để là ng thành công: đam mê, lòng kiên trì.
10- Có 2 thứ bạn không được làm: hãm hại người khác, phản bội lòng tin.
11 – Có 2 thứ bạn phải bảo vệ: danh tính, lẽ phải.
12- Có 2 thứ bạn phải chấp nhận: cái chết, sự khác biệt.
13- Có 2 thứ bạn cần kiểm soát: bản năng, cảm xúc.
14- Có 2 thứ bạn phải tránh xa: cám dỗ, sự ích kỷ.
15- Có 2 thứ bạn luôn sử dụng mà đừng hà tiện: tiền bạc, kinh nghiệm.
16- Có 2 thứ bạn không được sợ sệt: cái ác, sống chân thật.
17- Có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng: tình yêu, sự khoan dung.
18- Có 2 thứ bạn cần phải đạt được trong cuộc sống: thành đạt, hạnh phúc.
19- Có 2 thứ bạn luôn sẵn sàng: khó khăn, ngày mai.
20- Có 2 thứ bạn phải ghi nhớ: thực hiện những điều trên, thực hiện thật tốt trong cuộc sống hằng ngày  
Copyright © 2017 — Sư Tâm Pháp. All Rights Reserved