Bài thuyết pháp của Thiền sư Sayadaw U Jotika tại lễ Dâng Y 2014
Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as...)
Câu chuyện "3 câu hỏi"
Đây là câu chuyện Thiền sư Sayadaw U Jotika kể cho các phật tử trong buổi gặp gỡ các phật tử tại Rừng thiền Sóc Sơn ngày 13/4/2014. Tải về (Ấn nút phải chuột và chọn save link as...)
Trình pháp với thiền sư Sayadaw U Jotika tại Rừng thiền
Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as...)