Bài pháp ngắn về Chánh Niệm - Thiền sư Saydaw U Jotika

Bài thuyết pháp của ngài thiền sư Sayadaw U Jotika

 

Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as...)

--
TIN TỨC MỚI

64. Chú ý