14. Ngã mạn
Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save Link as...)
44. Trình pháp
Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as...)
13. Dây chuyền sản xuất phiền não
Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save Link as...)
7. Ba la mật
Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save Link as...)
6. Tình thương
Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save Link as...)
Trang 14/15 « .. 11 12 13 14 15 »