BƯỚC ĐẦU HỌC ĐẠO

 

PHÁP THOẠI

SÁCH

1. Đến với Đạo
2. Lịch sử phát triển Đạo Phật
3. Lễ nghi Phật Tử cần biết
4. Đạo Phật đích thực dạy những gì?
5. Những lời dạy thực sự của đức Phật
6. Đức tin
7. Sống thuận Pháp

1.  Đức Phật và Phật Pháp
2. Con đường cổ xưa
3. Ngôi nhà chánh niệm
4. Cuộc đời là 1 hành trình tâm linh

 

 

 

BƯỚC ĐẦU TẬP THIỀN

 

HƯỚNG DẪN LÝ THUYẾT HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH
1. Chánh niệm là gì
2. Thoải mái – Thư giãn – Biết mình 
3. Tại sao phải thư giãn
4. Thiền là gì?
5. Chánh niệm hơi thở
6. Thái độ đúng
7. Không trộn lẫn Pháp hành
8. Sách vở làm hại mình thế nào?
9. Sự hiểu biết đúng đắn
10. Tu cho mình hay tu cho người
11. Mục đích tu tập
12. Con đường tu tập
13. Ghi nhận thuần túy
14. Hành thiền vì lợi ích của chính mình
15. Chánh niệm và định hướng cuộc sống
16. Tiêu chuẩn Thiền tốt
17. Chánh kiến và nghiệp
18. Mấy chia sẻ về Pháp Hành
19. Công thức thiền
20. Các tư thế thiền
1. Hướng dẫn thư giãn và thiền
2. Hướng dẫn đứng thiền
3. Hướng dẫn ngồi thiền


CÁC CHỦ ĐỀ TU TẬP TRONG CUỘC SỐNG

 

1.   Ý nghĩa cuộc đời

 

2.  Yêu thương chính mình

 

3.  Đối diện với chính mình

 

4.  Ai làm mình khổ

 

5.  Cô đơn

 

Xem thêm…