Hương vị giải thoát - Thiền sư Ajahn Chah
"A Taste of Freedom" Ajahn Chah Phạm Kim Khánh dịch [01] Lời mở đầu Phần sau đây là tập thứ nhì, góp nhặt những thời Pháp do Ngài Ajahn Chah thuyết giảng và chư Tăng sưu tập. Tập thứ nhất, dưới
Con đường cổ xưa - Pyadassi Thera
This is an embedded <a href="http://office.com" _cke_saved_href="http://office.com" target="_blank">Microsoft Office</a> document, powered by <a href="http://office.com/webapps" _cke_saved_href="http://office.com/webapps"
Đức Phật và Phật Pháp - Đại Đức Narada Maha Thera
Đại Đức Narada Maha Thera, 1980 Việt Dịch : Phạm Kim Khánh 1998 Nguyên tác: "The Buddha and His Teachings"
Trang 3/3 « 1 2 3