Tất cả những gì bạn cần là sự tỉnh thức với tâm từ ái - Ajahn Brahm
“Kindfulness” là danh từ mới do Ajahn Brahm đặt ra để chỉ “mindful” nghĩa là “sati”, tỉnh thức (hay thường được gọi là chánh niệm) với “kindness”- tâm từ ái. Ajahn luôn luôn
An Lạc Vượt Ngoài Thế Gian
Thực hành Giáo Pháp là công trình vô cùng quan trọng. Nếu không có pháp hành tất cả hiểu biết của chúng ta chỉ là hiểu biết trên bề mặt, chỉ hiểu biết cái vỏ bề ngoài. Cũng giống như ta đã có một loại trái cây nhưng chưa bao giờ ăn
Làm Cha Mẹ là Một Sự Tu Tập
Tác giả: Jon Kabat-Zinn Dịch giả: Nguyễn Duy Nhiên Tôi bắt đầu học thiền vào năm mình được hai mươi mấy tuổi. Những ngày ấy tôi có nhiều thời giờ, tôi có thể tham dự đều đặn những khoá
Xúc giác - Cội nguồn trí tuệ  - Thiền sư Ajahn Chah
Xúc giác - Cội nguồn trí tuệ Nguyên tác: Sense Contact — the Fount of Wisdom trong “Thực Phẩm cho Tâm (Food for the Heart)” của Thiền sư Ajahn Chah. Thường Huyễn chuyển ngữ Tất cả chúng ta tịnh hoá
Thực hành đúng và kiên định - Thiền sư Ajahn Chah
Thực tập đúng đắn - Thực tập kiên định
 Nguyên bản – Right Practice - Steady Practice, trích trong “Thực Phẩm cho Tâm (Food for the Heart)” của Thiền sư Ajahn Chah, Thường Huyễn chuyển ngữ Tu viện Wat Wana Potiyahn[27]
Trang 2/4 « 1 2 3 4 »