Ngay trong kiếp sống này - Thiền sư U Pandita
Đây là cuốn sách ghi lại những bài pháp mà Hoà Thượng Thiền Sư Pandita đã thuyết giảng trong một khoá thiền ba tháng Ngài dạy lần đầu tiên tại Thiền Viện Insight Meditation Society ở Barre, Massachusetts.
Từ Chánh niệm đến Giác ngộ
Đây là một cuốn sách quý, đúc kết kinh nghiệm trên 25 năm giảng dạy Phật pháp và hướng dẫn hành thiền của Thiền sư Brahmavamso tại Úc và các nước Đông Nam Á.
Sức mạnh của chánh niệm - Thiền sư Nyanaponika
Chánh niệm tự thân nó có thực sự là một sức mạnh như tên của cuốn sách này hay không? Nhìn từ góc độ của cuộc sống đời thường, thì hình như không phải là như vậy. Ở góc nhìn ấy, chánh niệm, hay sự chú ý, chỉ đóng một vai trò rất khiêm tốn giữa biết bao những phẩm chất tâm dường như quan trọng hơn để đạt được những mong ước đa dạng của con người.
Pháp ở mọi nơi - Thiền sư Sayadaw U Tejaniya
Hãy chào đón mỗi khoảnh khắc đến với chánh niệm và trí tuệ. (Dhamma everywhere: welcoming each moment with awareness + wisdom).
Đức Phật và Phật Pháp - Đại Đức Narada
Nguyên bản: The Buddha and His Teaching Tác giả: Đại Đức Narada Dịch giả: Phạm Kim Khánh (Bài lấy từ trang của Pháp Âm Nguyên Thủy)
Trang 4/52 « 1 2 3 4 5 .. »