Những bài tụng kinh
Tải về (nhấn nút phải chuột và chọn Save Link as...)
Kinh nhật tụng
Ngày thứ nhất LỄ BÁI TAM BẢO Thỉnh Chư thiên. Xin thỉnh Chư Thiên, ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới; Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không; ngự
Chỉ mỗi chánh niệm thì không đủ
Thiền sư U Tejaniya Dịch giả: Tỳ khưu Tâm Pháp Tải về máy
Ngay trong kiếp sống này - Thiền sư U Pandita
Thiền sư U Pandita Dịch giả: Tỳ khưu Khánh Hỷ Người đọc: Tỳ khưu Khánh Hỷ Tải về máy
Trang 3/53 « 1 2 3 4 5 .. »