An Lạc Vượt Ngoài Thế Gian
Thực hành Giáo Pháp là công trình vô cùng quan trọng. Nếu không có pháp hành tất cả hiểu biết của chúng ta chỉ là hiểu biết trên bề mặt, chỉ hiểu biết cái vỏ bề ngoài. Cũng giống như ta đã có một loại trái cây nhưng chưa bao giờ ăn
Học kinh tụng Pali
Học tụng kinh Pali Người hướng dẫn: Cô Huyền Nghi
Những bài tụng kinh
Tải về (nhấn nút phải chuột và chọn Save Link as...)
Kinh nhật tụng
Ngày thứ nhất LỄ BÁI TAM BẢO Thỉnh Chư thiên. Xin thỉnh Chư Thiên, ngự trên cõi trời Dục giới cùng Sắc giới; Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không; ngự
Trang 2/52 « 1 2 3 4 5 .. »