Cảnh hồ Rừng thiền
Non xanh nước biếc nơi Rừng thiền
Làm thế nào kết nối những kiến thức trong não bộ lại với nhau để trở nên thông tuệ hơn?
Làm thế nào để tôi có thể liên kết nhiều kiến thức trong não bộ lại với nhau, để từ đó viết nhanh hơn và nói chuyện thú vị hơn?
Tập Trung Thôi Chưa Đủ, Hãy Biết Cách Không Tập Trung (Áp dụng tương tự trong tu tập, nhất là trong thời gian dài hành thiền tích cực)
Khả năng tập trung là một nhân tố quan trọng làm nên sự xuất chúng. Các kỹ thuật tập trung như các danh sách công việc, thời gian biểu và lịch nhắc nhở đều giúp người ta theo dõi công việc. Một số người có thể không đồng ý với điều này, nhưng vẫn có những bằng chứng để củng cố quan điểm cho rằng việc tránh xao nhãng và giữ đầu óc tập trung đem đến các ích lợi:
Thấu hiểu cảm xúc và giải thoát chính mình
Tại sao thấu hiểu những cảm xúc của bạn lại khó như vậy? Đây chắc chắn là một nhiệm vụ sinh ra để làm ta nản lòng. Con người làm tất cả mọi việc để quên đi chính cảm xúc của mình. Chúng ta sống bận rộn, đắm chìm trong suy nghĩ, làm hàng loạt to-do list và làm sao lãng bản thân với mọi loại thiết bị điện tử. Nhưng vì sao những cảm xúc đó lại trở nên đáng sợ như vậy?
10 giây trước khi chết con người có những cảm giác gì
Vì không ai biết khi chết sẽ thế nào mà chỉ nghĩ về cái chết là khóc lóc tang thương nên cái chết vẫn là nỗi sợ của loài người.
Trang 2/6 « 1 2 3 4 5 .. »