Thiền sư Sayadaw U Jotika tại Rừng thiền
Những hình ảnh mộc mạc của ngài tại Rừng thiền
Rừng thiền
Non xanh nước biếc
Cảnh hồ Rừng thiền
Non xanh nước biếc nơi Rừng thiền
Làm thế nào kết nối những kiến thức trong não bộ lại với nhau để trở nên thông tuệ hơn?
Làm thế nào để tôi có thể liên kết nhiều kiến thức trong não bộ lại với nhau, để từ đó viết nhanh hơn và nói chuyện thú vị hơn?
Tập Trung Thôi Chưa Đủ, Hãy Biết Cách Không Tập Trung (Áp dụng tương tự trong tu tập, nhất là trong thời gian dài hành thiền tích cực)
Khả năng tập trung là một nhân tố quan trọng làm nên sự xuất chúng. Các kỹ thuật tập trung như các danh sách công việc, thời gian biểu và lịch nhắc nhở đều giúp người ta theo dõi công việc. Một số người có thể không đồng ý với điều này, nhưng vẫn có những bằng chứng để củng cố quan điểm cho rằng việc tránh xao nhãng và giữ đầu óc tập trung đem đến các ích lợi:
Trang 2/7 « 1 2 3 4 5 .. »