Làm Thế Nào Để Phát Triển Trực Giác?
Trực giác là khi ta biết điều gì đó mà không biết chính xác tại sao mình lại biết. Đó là sự hiểu biết không bắt nguồn từ suy nghĩ có ý thức hoặc lý luận, mà là từ một nơi “sâu thẳm” ta khó có thể chia sẻ với ai. Các nhà tâm lý học xác định trực giác là một “quá trình liên hệ vô thức.” Về cơ bản, đó là sự nhận thức cực nhanh diễn ra bên dưới bề mặt của ý thức. Chỉ một phần nhỏ của não là thật sự dành cho hành vi có ý thức, như lý luận và ra quyết định.
Ô nhiễm sự chú ý - Điện thoại thông minh là loại thuốc lá mới
Ô nhiễm sự chú ý là khi một người không thể tập trung hay kiểm soát bản thân và gây ảnh hưởng đến sự chú ý và tập trung của những người xung quanh
Tu Phật coi chừng Tu sai
Đạo Phật đã được truyền Khẩu một thời gian khoảng 400 năm mà không có sách vở ghi chép cho tới lần kết tập thứ IV. Trong khoảng thời gian đó đã bắt đầu lẫn lộn nhiều hệ tư tưởng khác nhau trong nội bộ Phật Giáo. Sau đó vì sự bất đồng quan điểm đã dẫn đến chia rẽ thành nhiều bộ phái như hiện nay...
Lòng biết ơn và niềm mơ ước
Không ai đánh thuế ước mơ. Còn bạn, bạn có dám ước mơ?
Đừng tự giam mình trong bức tường tính cách
Đừng tự giam mình trong bức tường tính cách
Trang 4/34 « 1 2 3 4 5 .. »