Cuộc đời không đến mức quá nghiêm túc
Cuộc đời không đến mức quá nghiêm túc để ta đau lòng vì nó. Có lẽ chính vì vậy mà lúc nào Đức Phật cũng tủm tỉm cười.
Tôi muốn hạnh phúc
I want HAPPINESS!
Điều đó rồi cũng qua đi
Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cần thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: “Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìmchiếc vòng đó”.
Dọn dẹp những rác rưởi trong tâm trí
"Tâm trí không phải đồ vật - mà đó là một quá trình, quá trình liên tục hình thành những suy nghĩ. Luồng suy nghĩ này là cái mà ta gọi là Tâm trí" Rất nhiều người quan tâm đến các vấn đề như ô nhiễm môi trường, bạo lực, và đói nghèo.
Trang 33/40 « .. 31 32 33 34 35 .. »