Chỉ cần vượt qua được “lời nguyền”, những người hướng nội sẽ là những người tuyệt vời nhất.
Trong những ngày tháng chông chênh nhất của tuổi trẻ, bạn tôi có nói với tôi rằng: sự nhạy cảm lẽ ra phải là một món quà đối với thế giới, thay vì là lời nguyền với những người sở hữu nó.
Sự Khinh Thường Đầu Độc Mối Quan Hệ Như Thế Nào?
John Gottman, một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về hôn nhân và các mối quan hệ, đã thực hiện nghiên cứu mở rộng để giải thích lý do quyết định thành công hay thất bại của các cuộc hôn nhân và mối quan hệ. Ông mô tả 4 nhân tố chính đặc biệt gây hại cho các mối quan hệ: chỉ trích, phòng vệ, cản trở và khinh thường.
Làm Thế Nào Để Phát Triển Trực Giác?
Trực giác là khi ta biết điều gì đó mà không biết chính xác tại sao mình lại biết. Đó là sự hiểu biết không bắt nguồn từ suy nghĩ có ý thức hoặc lý luận, mà là từ một nơi “sâu thẳm” ta khó có thể chia sẻ với ai. Các nhà tâm lý học xác định trực giác là một “quá trình liên hệ vô thức.” Về cơ bản, đó là sự nhận thức cực nhanh diễn ra bên dưới bề mặt của ý thức. Chỉ một phần nhỏ của não là thật sự dành cho hành vi có ý thức, như lý luận và ra quyết định.
Ô nhiễm sự chú ý - Điện thoại thông minh là loại thuốc lá mới
Ô nhiễm sự chú ý là khi một người không thể tập trung hay kiểm soát bản thân và gây ảnh hưởng đến sự chú ý và tập trung của những người xung quanh
Tu Phật coi chừng Tu sai
Đạo Phật đã được truyền Khẩu một thời gian khoảng 400 năm mà không có sách vở ghi chép cho tới lần kết tập thứ IV. Trong khoảng thời gian đó đã bắt đầu lẫn lộn nhiều hệ tư tưởng khác nhau trong nội bộ Phật Giáo. Sau đó vì sự bất đồng quan điểm đã dẫn đến chia rẽ thành nhiều bộ phái như hiện nay...
Trang 3/33 « 1 2 3 4 5 .. »