Talk on life - BY SAYADAW U JOTIKA
Talk on life - BY SAYADAW U JOTIKA
Talk on relationship in technology time - BY SAYADAW U JOTIKA
Talk on relationship in technology time
How I became a meditator - Thiền sư Sayadaw U Jotika
Bài thuyết pháp của ngài thiền sư Sayadaw U Jotika Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as...)
How to use emotion - Thiền sư Sayadaw U Jotika
Bài thuyết pháp của ngài thiền sư Sayadaw U Jotika Tải về (Nhấn nút phải chuột và chọn Save as...)