Thực hành đơn giản
Thuc hanh don gian
Hướng dẫn thiền Tổng hợp
Đây là hướng dẫn tổng hợp các tư thế thiền
Hướng dẫn thiền nằm
Hướng dẫn thiền nằm
Rà soát - Cảm nhận - Thả lỏng
Bài Pháp Rà soát - Cảm nhận - Thả lỏng
11 điều lưu ý khi tập thiền
Hãy chấp nhận các kinh nghiệm của bạn, ngay cả các kinh nghiệm bạn ghét. Đừng lên án chính mình về các bất toàn và thất bại, bạn hãy học để thấy rằng tất cả các hiện tượng trong tâm là những gì có thể hiểu và để nó tự nhiên một cách toàn hảo.
Trang 1/6 1 2 3 4 5 .. »